Choď na obsah Choď na menu
 


Konferencie(4)

29. 10. 2008

Konferencia induktívneho štúdia Biblie – Budapest 2007

 Minulého leta sme mali možnosť byť na medzinárodnej konferencii induktívneho štúdia biblie v Budapešti. Náš tím tvorili bratia a sestry z Hurbanova, Lučenca a Košíc. Bola to úžasná príležitosť stretnúť sa pri študovaní Biblie s bratmi a sestrami z rôznych krajín Európy, Ázie a USA: Avganistan, Litva, Nórsko, Estónsko, Fínsko, Lotišsko, Chor vátsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Poľsko, Bulharsko, Srbsko, Česká republika, Izrael, Albánsko, niektorí z post sovietskych republík, Irak...

Obrázok

 

Obrázok

Spoločne sme študovali knihu proroka Daniela. Lektorom bol David Arthur, syn Kay Arthu rovej, autorky kníh induktívneho štúdia Biblie. Pri študovaní knihy Daniel sme mohli v novom svetle spoznať Boha, ktorý vládne nad dejinami, nad politickými systémami... Hlavným hrdinom knihy Daniel v skutočnosti nie je daniel, ale Pán Boh pretože aj tu platí, že „History is – Hisstory“. Dejiny sú príbehom o ňom .

Pri štúdiu knihy proroka Daniela sme si znova uvedomili, že hoci žijeme vo svete, kde sa menia vlády a politické Obrázoksystémy, vo svete, kde nič nie je isté a trvalé, keď neraz sa zdá, že nespravodlivosť víťazí nad spravodli vosťou, politická moc nad dobrom, môžeme vedieť, že za dianím a udalosťami nášho sveta stojí živý Boh, ktorý má všetko vo svojich rukách. Stojí nad udalosťami nášho sveta, je Pánom našich dejín. V ňom nachádzame istotu v neistote našich dní, nádej v beznádeji sveta, pevnosť v menia cich sa okolnostiach života. Táto konferen cia bola povzbudením našej viery a zmocne ním pre život viery na Jeho slávu. 

                                                                                                       Darko Kraljik