Choď na obsah Choď na menu
 


Konferencia v Rumunsku

8. 5. 2010
V dňoch 2.-5.5. 2010 sme mali aj my zo Slovenska (Hurbanovo; Sv. Peter; Komárno) možnosť zúčastniť sa medzi­národnej konfe­rencie induktívneho štúdia Bi­blie pre kaza­teľov a misijných pracovníkov v stredisku induktívneho štúdia biblie pre euro-áziu v Rumunsku - Surduc. Okrem nás tam boli kazatelia a misijní pracovníci z Rumunska, Moldavska, Ukrajiny; Ruska a Izraelu. Pod vedením učiteľov Mia a Costel Ogliche (riadi­telia misijnej spoločnosti Precept Ministries International pre euro-áziu) sme spoločne štu Obrázok dovali knihu proro­ka Jonáša a pod vede­ním brata W. Barbera sme hovorili na tému odovzdanosť Bohu... Hovorili sme o 8 pilie­roch odovzdano­sti či vydaní sa Bohu: zomie­ranie sebe; duchovný rast; Kristus v nás; dôvera; láska; dávanie; duchovné chodenie a pamä tanie... Boli sme veľmi povzbudení  posol­stvom knihy pro­roka Jonáša aj nútení zamyslieť sa nad našimi vlastnými „útekmi“ od Boha, a to ako v živote viery tak v službe. Modlím sa, aby Boh ešte viac rozohnil aj naše srdcia pre jeho slovo a aby láska k jeho Slovu porástla v našich životoch i v našich cirkevných zboroch, aby sme boli zakotvení v pravdách jeho slova, ktoré by menili naše životy na Jeho slávu.