Choď na obsah Choď na menu
 


Induktívne štúdium na BTS v ČR

3. 2. 2009

Obrázok V dňoch 26.-29.1.2009 sa na Baptistickom teologickom seminári (BTS) v Pelhřimove (ČR) konalo induktívne štúdium Biblie druhého listu apoštola Pavla Korinťanom. Študenti mali príležitosť rozvíjať svoje zručnosti v tomto spôsobe študovania Biblie cez pozorovanie biblického textu;  taktiež  cez interpretáciu i aplikáciu Božieho slova do vlastného života. Objavovali sme hlboké pravdy Božieho slova a študovali témy ako sú: úvod a pozadie listu; charakteristiky Božieho služobníka; princípy Božieho potešenia; charakter evanjelia Ježiša Krista; autentické kresťanstvo; charakter biblického pokánia; princípy dávania; charakter duchovného boja; nebezpečné posuny v oblasti infiltrácie niektorých vecí do cirkvi; život sebaskúmania...  Verím, že každý veriaci v Ježiša Krista našich dní, ktorý chce pochopiť tajomstvo aktívneho života viery, kto chce žiť autentické kresťanstvo, upevniť sa vo výhľade na slávnu budúcnosť s Kristom, porozumieť nesebeckému životu služby, porozumieť tajomstvu radostného dávania, tajomstvu víťazného života viery, byť obnovený novou hrlivosťou pre Božie dielo v zápase o čistotu a svätosť cirkvi Ježiša Krista, kto túži naučiť sa žiť život viery v tieni kríža i slávy, vidieť Božiu moc v slabosti a chce ísť cestou dokázanosti a rastu života viery, mal by sa uchom a srdcom viery započúvať do posolstva tohto listu. Je výzvou pre život viery našich dní . Verím, že bude výzvou aj pre študentov na BTS.

                                                                                                           Darko Kraljik