Choď na obsah Choď na menu
 


BJB Hurbanovo

3. 2. 2009

Obrázok V závere minulého 2008 roka sme v našom zbore začali induktívne štúdium listu apoštola Pavla Titovi. Je to list, ktorObrázok ý vedie k objavovaniu charakteru a integrity života viery v spoločnosti, ktorá postráda úctu k Bohu. Toto štúdium nás učí, ako svojim životom viery zasiahnuť svet, v ktorom žijeme; ako vo svete v ktorom žijeme rozpoznať a rozlišovať dobré od zlého; ako vo svete, ktorý postráda istoty, byť pevne zakotvený v zdravom biblickom učení... Verím, že pri tomto študo vaní budeme krok za krokom objavovať dané pravdy a vierou si ich osvojovať do života, cieľom duchovného rastu, rozvoja charakteru i služby, na slávu nášho Pána Ježiša.

                                                                                 Darko Kraljik