Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok V máji a v júni 2010 sa v cir- kevnom zbore BJB Levice v rámci zborového biblického vyu- čovania vyučovalo induktívne štúdium Biblie. Každý piatok večer, za účasti 15-20 ľudí sme študovali list apoštola Pavla Titovi. Používali sme študijnú pomôcku knihu od autorky Kay Arthurovej: induktívne štúdium Titovi. Prítomní mali príležitosť naučiť sa ako pozorovať bib- lický text, ako porozumieť biblickému textu a ako objavené pravdy Božieho slova aplikovať do života. Verím, že Božie slovo zasiate do sŕdc ľudí prinesie úžitok a požehnanie ľuďom.