Choď na obsah Choď na menu
 


Skupiny v Nových Zámkoch

28. 1. 2012

 V misijnej skupine BJB Nové Zámky, ktorú vedie misijný pracovník Pál Fazekas, bola v Septembri 2011 založená skupina induktívneho štúdia Biblie v maďarskom jazyku. Pre účastníkov tohoto kurzu to bola prvá skúsenosť študovať Bibliu touto induktívnou metódou používaním pracovních kníh. Až do konca roka 2011 študovali knihu proroka Jonáša a v tomto štúdiu chcú pokračovať aj naďalej štúdium ďalších biblických kníh. Verím, že im to bude na budovanie ich viery a k duchovnému rastu.

p7150015.jpgp7150016.jpg 

 

V Októbri 2011 bola aj v ďalšom cirkevnom zbore v Nových Zámkoch založená skupina induktívneho štúdia Biblie. V BJB Radostná správa prebiehalo vyučova-nie a štúdium listu Titovi. Aj pre účastníkov tohoto kurzu to bola prvá skúsenosť študovať Bibliu induktívnou metódou. Ja našou túžbou aj naďalej rozvíjať túto službu aj v tomto zbore, aby veriaci ľudia boli zakotvení v pravdách svätého Písma, ktoré pomocou tohoto štúdia sami objavia.

 p8070453.jpg